Site icon Vatastānas hronika

Vateņi ņem piemēru no ASV

Raškas televīzijā atkal lielījušies ar savām raķetēm.

Un atkal parādījuši amerikāņu raķetes. 🤣

Exit mobile version