Back to basics: Vatastānā varētu atgriezties atskurbtuves

Vatastānas augšpalātas un apakšpalātas deputāti ir izstrādājuši likumprojektu, kas paredz valstī atjaunot atskurbtuvju sistēmu. Saskaņā ar likumprojektu cilvēki, kuri uz ielas atradīsies alkohola vai narkotisko vielu reibumā, bez viņu piekrišanas varētu tikt nogādāti uz atskurbtuvi. Turklāt tas nebūs par velti.

Likumprojektā norādīts, ka atskurbtuves varētu veidot pašvaldības, medicīnas un sociālajās iestādēs, kur tam atvēlētu atsevišķu pakalpojumu sniegšanas vietu. Savukārt policistiem būtu tiesības cilvēkus dzērumā nogādāt uz atskurbtuvēm.

Plānots, ka „atskurbšanas” pakalpojums tiks sniegts ar publiskās un privātas partnerības palīdzību, un par to maksās „pacients”. Privātā kompānija izrakstīs rēķinu un no tā saņems procentus. Kā norāda likumprojekta autori, tad atskurbtuvju darbības tehniskā puse būs līdzīga, kā ar autoceļu videokameru uzstādīšanu, kas ir nodota privāto kompāniju rokās. Nez, kā viņi iekasēs naudu no bezpajumtniekiem un cilvēkiem, kuriem nav ne kā? Droši vien beigās par to maksās valsts, jebšu citi sabiedrības locekļi caur nodokļiem.

Vatastānas politiķi sastādot likumprojektu noformulējuši arī to, kādā stāvoklī cilvēks ir „jāsavāc no ielas”. Tātad, pēc viņu domām cilvēks, kurš „ir zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties un orientēties apkārtējā vidē”. Politiķi arī ir pilnībā pārliecināti, ka tas samazinātu sala upuru skaitu ziemā, kad daudzi uz ielas vienkārši nosalst, jo ir bijuši tādā reibuma stāvoklī, ka nav patstāvīgi spējuši tikt līdz mājām vai siltām telpām.

Likumprojekta kritiķi uzskata, ka cilvēka reibuma stāvokļa formulējums ir ļoti plašs, kas varētu nozīmēt to, ka, atsaucoties uz likuma normu, aizturēt un aiztransportēt uz atskurbtuvi jebkuru, kurš nespēj „stingri stāvēt uz savām kājām”. Tāpat viņi norāda, ka aizturētajam pierādīt, ka viņš pats ir spējīgs nokļūt līdz mājām, būs praktiski neiespējami. Likumprojekta autori jau ir norādījuši, ka šādas nianses likumā tiks atrunātas, lai nebūtu pārpratumu.

Jāatgādina, ka Vatastānas Veselības ministrija 2012.gadā atskurbtuves likvidēja, taču pašreizējā ministrijas vadība ir gatava deputātu iniciatīvu atbalstīt. Nevar noliegt to, ka ideja par atskurbtuvju esamību nav peļama, taču ar augstu ticamību var pieļaut, ka šī ir kārtējā raspila (naudas nosmelšanas) ideja.

Atstāj komentāru: