Kad dalīja kaunu, komunists Lembergs nebija mājās!

Šoreiz būs stāsts par amerikāņu nežēlestībā kritušā Aivara Lemberga divkosību, kas izriet no viņa jaunības dienām un tagad rēgojas kā tāds rēgs tumšā ziemas vakarā.
Lieta tāda, ka Kurzemē cienītais komjaunietis jaunības dienās bijis visai aktīvs komunists, nav pat žēlojis tuvākos draugus. Pareizāk teikt, viņam tādu nebija, viņš bija prasmīgs izmantotājs, bet tas viss gandrīz beidzās, kad atnāca atmoda un Latvija tapa nosacīti brīva, bet kā redzam sistēma diez ko daudz nemainījās, jo tādi Lembergveidīgie purni turpināja palikt pie valsts vadības stūres. Tā nu Lembergs, būdams apķērīgs čigānzēns, turklāt vēl Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs (tas ir viņa pēdējais amats komunistiskajā sistēmā), veikli kļuva par Vatastānai stratēģiski svarīgās Ventspils ppilsētas mēru. Par to kā tas notika, šoreiz paklusēšu.

Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Lembergs bija Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs! Jums tas kaut ko izsaka? Vai tas jums neliek aizdomāties par viņa radīto mediju impēriju un troļļu fabrikām? Paldies Dievam un vienam otram žurnālistam, kuram ir izdevies arhīvos izrakt no kiomunistu laikiem saglabātos dokumentus, kurus ir rakstījis un ir parakstījis godātais Aivars Lembergs. Man pašam ļoti interesants likās Aivara Lemberga parakstītais “Pasākumu plāns Latvijas Kompartijas CK biroja 1981. gada 3. novembra lēmuma Par ateistiskās audzināšanas pastiprināšanu izpildei”. Šo dokumentu derētu izlasīt ik katrai dievbijīgai tantiņai, kura visus šos gadus ir cītīgi balsojusi par Lembergu, to slavējot ne par ko!

Divos vārdos paskaidrošu, Aivars Lembergs komunistu laikos cītīgi strādāja pie reliģiskās brīvības apkarošanas, viņš ienīda baznīcas un ticīgos, viņš netic dievam, viņš ir komunists! Bet tagad, kad Latvija ir brīva, viņš nekautrējas lūgt to pašu dieviņu baznīcā līdzās citiem komjaunatnes biedriem, lai tik iepatiktos tantiņām un pansionātu iemītniekiem. Turklāt viņš ir kļuvis par aktīvu Ziemassvētku svinētāju!
2015.gada 25. septembrī, Ventspils pareizticīgo baznīcā par godu Svētītājam Nikolajam Brīnumdarītājam notika Dievišķā liturģija, kuru vadīja Viņa Eminence, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts, Aleksandrs.
Baznīcā, kas togad atzīmēja savu 115 gadadienu, noslēdzās kārtējais restaurācijas darbu etaps. Visi rekonstrukcijas darbi tika veikti ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību. Tajos piedalījās gan draudzes locekļi un labdari, kā arī atbalstu sniedza Ventspils pilsētas dome un, visupirms, pilsētas mērs Aivars Lemberga kungs, kurš ir baznīcas pilnvaroto padomē, kas rūpējas par svētnīcas atjaunošanu.
Tajā dienā Aivara Lemberga kungam tika pasniegts Svētā svētmocekļa Rīgas un Latvijas arhibīskapa Jāņa (Pommera) ordenis. Cik zināms, Ventspils pareizticīgo baznīcas restaurācijai pašvaldība sniedza finansiālu atbalstu 35 000 EUR apmērā arhitektūras pieminekļa uzturēšanai.

Savukārt 2011.gada 23.decembrī, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs viesojās Ventspils bērnu namā „Selga”, lai ar dāvanām apsveiktu bērnu nama bērnus Ziemassvētkos.
Domes priekšsēdētāja A.Lemberga viesošanās bērnu namā „Selga” Ziemassvētku laikā ir sena tradīcija – bērnu nama bērni Ziemassvētkos dāvanas – tradicionāli tās ir saldumu paciņas – no Lemberga saņem jau vairāk nekā 10 gadus. Dāvanas bērniem Lembergs iegādājas no personīgajiem līdzekļiem.

Pirms jūs sākat jūsmot par Aivaru, kā svēto Nikolaju, lūdzu apskatiet zemāk pievienoto galeriju, kurā uz katra attēla ir uzrakstīts Lemberga apstiprināts punkts, kā apkarot baznīcu, reliģiju, Ziemassvētkus, Lieldienas un ticīgos!

P.S. Vai tā nav divkosība? Vai tas nav kauns un negods? Kas tas tāds par komunistu dritvaikociņu!

(Klikšķini zemāk redzamos attēlus, lai atvērtu tos pilnā izmērā)

Avoti:
https://www.pietiek.com/raksti/aivara_lemberga__dzives_universitates_
https://www.ventspils.lv/lat/kultura/107550-aivaram-lembergam-pasniegts-sveta-svetmocekla-rigas-un-latvijas-arhibiskapa-jana-(pommera)-ordenis/?
https://www.ventspils.lv/lat/pilseta_parvalde/11516-ventspils-pilsetas-domes-priekssedetajs-aivars-lembergs-viesojas-bernu-nama-selga-(foto)

4 comments

 1. Tuvojas Lieldienas jeb pavasara saulstāvji. Lieldienas ir gadskārtu svētki, kurus mūsu senči svinēja kopš tālas senatnes. Lieldienas ir svētki par godu Dabas Mātei – mūsu mīļotajai Dievietei. Šajā laikā diena un nakts atrodas līdzsvarā. Daba mostas no ziemas miega. Diemžēl šogad mūsu Tēvzemē plosās kovid-19 (covid-19) sērga. Pagaidām SARS-CoV-2 vīruss nav uzvarēts. Tāpēc būsim piesardzīgi un atbildīgi. Svinēsim šīs Lieldienas pēc sentēvu pagāniskajām tradīcijām. Paliksim mājās un lūgsim Latvju Dievus. Neapmeklēsim baznīcas un citas apšaubāmas vietas. Lai arī reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita (avots mfa.gov.lv/konsulara-informacija/jaunumi/66928-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-latvija), taču šajās Lieldienās izvairīsimies no baznīcu apmeklēšanas un mācītāju sprediķu klausīšanās. Pavadīsim šos svētkus svinīgi, godinot Latvju Dievus. Latvju Dievi vienmēr ir mums līdzās. Vajag tikai sajust Latvju Dievu dievišķo enerģiju un ļauties Latvju Dievu mīlestībai, lai dzīve kļūtu līksma, laimīga un priekpilna. Priecīgas gaidāmās Lieldienas! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
  Ar Dabas Mātes svētību, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #kovid-19 #covid-19 #pandēmija #Lieldienas #PavasaraSaulstāvji #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #auglība #bagātība #pārticība #veiksme #Skolnieciņš #svētmežs

 2. Ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris. Lieldienas jau klauvē pie mūsu namu durvīm. Lieldienas ir auglības un pārpilnības svētki, šie svētki ir par godu Latvju Dieviem. Kopš senseniem laikiem mūsu senči svinēja Lieldienas pēc sentēvu pagāniskajām tradīcijām. Lielā diena ir enerģētiski spēcīga diena, šajā dienā izdodas visi pagāniskie rituāli. Lai ienestu savā dzīvē veiksmi un bagātību, Lieldienas ir jāveic auglības rituāls par godu likteņa Dievietei Laimai. Neilgi pirms Lieldienām ir jāuzkopj sava dzīvesvieta. Grīdas ir jāizmazgā ar sālsūdeni (bez mazgāšanas līdzekļiem, lupatiņa ir jāņem jauna). Uz vienu 20l spaini ūdens ņem 0,5kg sāls. Uz katru istabu ir jāņem vismaz viens sālsūdens spainis. Pēc šādas mazgāšanas, kad ir pagājis kāds laiks, grīdu mazgā otrreiz ar tīru ūdeni. Pēc šī rituāla veikšanas, lupatiņa ir jāizmet miskastē. Pēc tam, atverot visus nama logus, ir jāizkvēpina mājoklis ar kadiķu zariņiem un vērmeļu buntītēm. Šādi mājoklis tiks atbrīvots no negatīvajām enerģijām. Lieldienu rītā uz palodzes ir jāiededz dzeltena svecīte ar vārdiem: “Dieviete Laima, Tu esi godāta un cienīta manā mājā. Es iededzu šo svecīti par godu Tev. Sargā mani un manu māju, tāpat kā es godāju Tevi.”. Šie vārdi ir jāatkārto 12 reizes, labāk šos vārdus ir uzrakstīt ar roku uz tīra papīra un vēlāk sadedzināt lapiņu krāsnī. Protams, dedzinot svecītes, ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Pēc tam savā privātajā mežiņā ir jāatstāj cienasts par godu Dievietei Laimai. Ziedojums ir jāatstāj uz svētakmeņa. Kā svētakmeni var izmantot jebkuru plakanu akmeni, kas novietots zem kāda koka. Uz svētakmens ar sāli uzzīmē Laimas slotiņu (Laimas slotiņa ir Dievietes Laimas simbols). Pietiks ar dažām tējkarotēm sāls, sāli var paņemt līdzi burciņā. Uz svētakmens ir jāatstāj baltmaizes klaips un 11 pašceptas pankūkas. Pēc ziedojuma nolikšanas ir jāpasaka 12 reizes:’’ Dieviete Laima es atstāju šo ziedojumu par godu Tev.’’. Pēc tam pie svētakmeņa ir jāiededz 7 baltas svecītes trauciņos (bez krustiem un jebkāda cita zīmējuma). Tālāk ir jāizsaka savs lūgums ar vārdiem:’’ Dieviete Laima es Tevi pielūdzu un slavēju! Dieviete Laima es Tevi pielūdzu un slavēju! Dieviete Laima es Tevi pielūdzu un slavēju! Likteņa valdniece, uzklausi manu lūgšanu! Likteņa Dieviete, uzklausi manu lūgšanu! Palīdzi man, visvarenā Laima,………………………………..(šeit izsaka savas privātās vēlēšanās). Es pieņemu Tevi savā dzīvē, mana Dieviete. Lai Tava svētā griba mani virza pa gaišiem dzīves ceļiem! Lai godāta Dieviete Laima kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!’’. Šo lūgšanu skaita 12 reizes, vēlams to ar roku uzrakstīt uz papīra, lai rituāla laikā nebūtu grūtību. Pēc tam lapiņu sadedzina krāsnī. Pēc rituāla nākamajā dienā sveces trauciņos savāc un izmet savā privātajā miskastē, bet ziedojumu atstāj uz svētakmeņa. Pametot rituālu vietu, 3 reizes pasaka:’’ Paldies, Dieviete Laima! Es no sirds Tev pateicos un līdz nākamajai reizei atvados!’’.
  Ar Dievietes Laimas svētību, Skolnieciņš no svētavota [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #kovid-19 #covid-19 #pandēmija #Lieldienas #LielāDiena #PavasaraSaulstāvji #AuglībasSvētki #PavasaraSvētki #rituāli #buršanās #lūgšanās #ticējumi #pagāni #DievieteLaima #LikteņaDieviete #svētavots #Skolnieciņš

Atstāj komentāru: