Site icon Vatastānas hronika

Kad dalīja kaunu, komunists Lembergs nebija mājās!

Šoreiz būs stāsts par amerikāņu nežēlestībā kritušā Aivara Lemberga divkosību, kas izriet no viņa jaunības dienām un tagad rēgojas kā tāds rēgs tumšā ziemas vakarā.
Lieta tāda, ka Kurzemē cienītais komjaunietis jaunības dienās bijis visai aktīvs komunists, nav pat žēlojis tuvākos draugus. Pareizāk teikt, viņam tādu nebija, viņš bija prasmīgs izmantotājs, bet tas viss gandrīz beidzās, kad atnāca atmoda un Latvija tapa nosacīti brīva, bet kā redzam sistēma diez ko daudz nemainījās, jo tādi Lembergveidīgie purni turpināja palikt pie valsts vadības stūres. Tā nu Lembergs, būdams apķērīgs čigānzēns, turklāt vēl Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs (tas ir viņa pēdējais amats komunistiskajā sistēmā), veikli kļuva par Vatastānai stratēģiski svarīgās Ventspils ppilsētas mēru. Par to kā tas notika, šoreiz paklusēšu.

Gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka Lembergs bija Latvijas Kompartijas Ventspils PK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs! Jums tas kaut ko izsaka? Vai tas jums neliek aizdomāties par viņa radīto mediju impēriju un troļļu fabrikām? Paldies Dievam un vienam otram žurnālistam, kuram ir izdevies arhīvos izrakt no kiomunistu laikiem saglabātos dokumentus, kurus ir rakstījis un ir parakstījis godātais Aivars Lembergs. Man pašam ļoti interesants likās Aivara Lemberga parakstītais “Pasākumu plāns Latvijas Kompartijas CK biroja 1981. gada 3. novembra lēmuma Par ateistiskās audzināšanas pastiprināšanu izpildei”. Šo dokumentu derētu izlasīt ik katrai dievbijīgai tantiņai, kura visus šos gadus ir cītīgi balsojusi par Lembergu, to slavējot ne par ko!

Divos vārdos paskaidrošu, Aivars Lembergs komunistu laikos cītīgi strādāja pie reliģiskās brīvības apkarošanas, viņš ienīda baznīcas un ticīgos, viņš netic dievam, viņš ir komunists! Bet tagad, kad Latvija ir brīva, viņš nekautrējas lūgt to pašu dieviņu baznīcā līdzās citiem komjaunatnes biedriem, lai tik iepatiktos tantiņām un pansionātu iemītniekiem. Turklāt viņš ir kļuvis par aktīvu Ziemassvētku svinētāju!
2015.gada 25. septembrī, Ventspils pareizticīgo baznīcā par godu Svētītājam Nikolajam Brīnumdarītājam notika Dievišķā liturģija, kuru vadīja Viņa Eminence, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts, Aleksandrs.
Baznīcā, kas togad atzīmēja savu 115 gadadienu, noslēdzās kārtējais restaurācijas darbu etaps. Visi rekonstrukcijas darbi tika veikti ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētību. Tajos piedalījās gan draudzes locekļi un labdari, kā arī atbalstu sniedza Ventspils pilsētas dome un, visupirms, pilsētas mērs Aivars Lemberga kungs, kurš ir baznīcas pilnvaroto padomē, kas rūpējas par svētnīcas atjaunošanu.
Tajā dienā Aivara Lemberga kungam tika pasniegts Svētā svētmocekļa Rīgas un Latvijas arhibīskapa Jāņa (Pommera) ordenis. Cik zināms, Ventspils pareizticīgo baznīcas restaurācijai pašvaldība sniedza finansiālu atbalstu 35 000 EUR apmērā arhitektūras pieminekļa uzturēšanai.

Savukārt 2011.gada 23.decembrī, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs viesojās Ventspils bērnu namā „Selga”, lai ar dāvanām apsveiktu bērnu nama bērnus Ziemassvētkos.
Domes priekšsēdētāja A.Lemberga viesošanās bērnu namā „Selga” Ziemassvētku laikā ir sena tradīcija – bērnu nama bērni Ziemassvētkos dāvanas – tradicionāli tās ir saldumu paciņas – no Lemberga saņem jau vairāk nekā 10 gadus. Dāvanas bērniem Lembergs iegādājas no personīgajiem līdzekļiem.

Pirms jūs sākat jūsmot par Aivaru, kā svēto Nikolaju, lūdzu apskatiet zemāk pievienoto galeriju, kurā uz katra attēla ir uzrakstīts Lemberga apstiprināts punkts, kā apkarot baznīcu, reliģiju, Ziemassvētkus, Lieldienas un ticīgos!

P.S. Vai tā nav divkosība? Vai tas nav kauns un negods? Kas tas tāds par komunistu dritvaikociņu!

(Klikšķini zemāk redzamos attēlus, lai atvērtu tos pilnā izmērā)

Avoti:
https://www.pietiek.com/raksti/aivara_lemberga__dzives_universitates_
https://www.ventspils.lv/lat/kultura/107550-aivaram-lembergam-pasniegts-sveta-svetmocekla-rigas-un-latvijas-arhibiskapa-jana-(pommera)-ordenis/?
https://www.ventspils.lv/lat/pilseta_parvalde/11516-ventspils-pilsetas-domes-priekssedetajs-aivars-lembergs-viesojas-bernu-nama-selga-(foto)

Exit mobile version