Atgādinājums par PSRS un nacistiskās Vācijas draudzību Polijā (+VIDEO)

Krievijas agresijai ir ļoti gara un bagāta vēsture, ko mūsdienu Vatastānas režīms cenšas aizmirst un pārrakstīt. Piemēram, Otrā pasaules kara priekšvakarā Hitlers un Staļins bija līdzvērtīgu zābaku pāris, kurš 1939.gada septembrī iebruka Polijā no abām pusēm. Saskaņā ar Molotova-Ribentropa paktu pēc kaujas 52% Polijas teritorijas bija jākļūst par padomju teritoriju. Hitlers un Staļins vienojās vienlaikus iebrukt Polijā no abām pusēm 1. septembrī. Savukārt Staļins, būdams lielāks „loceklis”, mazliet uzmeta Ādolfu un iebruka Polijā 17 dienas vēlāk, lai sovjeti izskatītos kā „atbrīvotāji”. Padomju tautai tika skaidrots, ka padomju karavīri ir ieradušies Polijā, lai glābtu tur mītošos ukraiņus un baltkrievus no vācu agresijas. Arī šodien līdzīgā veidā Vatastānas režīms attaisno Krimas aneksiju, proti, lai paglābtu krievus no ukraiņu „fašistiem”.

Polijas armijai nebija nekādu izredžu. Līdz 1939. gada 17. septembrim, aptuveni divas nedēļas pēc hitleriešu iebrukuma, poļu aizsardzība bija salauzta, vienīgā iespēja bija atkāpties uz austrumiem un pārgrupēties. Tad arī cēlie 800 000 Sarkanās armijas rīkļurāvēji deva savu triecienu pa Polijas muguru, pārkāpjot Rīgas miera līgumu un visus pārējos starptautiskos līgumus. Kaujā pret padomju Sarkano Armiju krita no 3000 līdz 7000 poļu karavīru, savukārt sarkano gūstā krita no 230 000 līdz 450 000 poļu karavīru. Sovjeti arī nogalināja visus poļu virsniekus, kas tika sagūstīti pēc Šatskas kaujas 1939. gada 28. Septembrī, kā arī vairāk kā 20 000 poļu militārpersonu un civiliedzīvotāju dzīvības tika izdzēstas PSRS čekistu sarīkotajā Katiņas slaktiņā, kas notika jau mazliet vēlāk – 1940. gada pavasarī.

Šajā video ir redzama tikai viena lappuse no Krievijas kaunpilnās vēstures, proti, sadarbība ar nacistisko Vāciju, kas vainagojās ar kopīgu militāro parādi Brestļitovskā. Kauja starp hitleriešiem un poļu spēkiem par Brestļitovsku ilga trīs dienas no 1939. gada 14. līdz 17. Septembrim. Saskaņā ar 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācijas noslēgto neuzbrukšanas līgumu un slepeno vienošanos par Austrumeiropas sadalīšanu abu valstu ietekmes sfērās tā laika Polijas teritorija ap Brestu pienācās PSRS pusei. Padomju 29. Tanku brigāde sasniedza Brestu 21. septembrī un pārņēma kontroli pār šo teritoriju no Vermahta. Par godu šim notikumam pilsētā tika sarīkota kopīga militārā parāde, pēc kuras nacistu spēki pameta šo apvidu. Parādē piedalījās Vermahta 19. Motorizētais korpuss un Sarkanās armijas 29. Tanku brigāde.

Avoti:

https://lv.wikipedia.org/wiki/Rīgas_miera_līgums

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacrehttps://en.wikipedia.org/wiki/German–Soviet_military_parade_in_Brest-Litovsk

2 comments

 1. 82 года тому назад был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (на немецком языке: Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt) то есть Пакт Молотова – Риббентропа. Советская Россия и нацистская Германия 23. Августа 1939. года подписала Пакт Молотова – Риббентропа. В Москве после подписания этого договора о содружестве, Советский Союз и Третий рейх стали близкими друзьями. В торжественной церемонии Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов и министр иностранных дел рейха Иоахим фон Риббентроп подписали секретные протоколы о разделе Европы. Восточная Европа стала собственностью Советского Союза, а Западная Европа стала собственностью Третьего рейха. Но дружба этих тоталитарных режимов не могла длиться вечно. Эти деспотичные режимы были алчными и кровожадными, они не смогли поделить власть и влияние между собой. Пакт Молотова – Риббентропа обернулся мировой трагедией. К счастью, Третий рейх проиграл воину и нацизм был уничтожен. Во время с ноября 1945. года по октябрь 1946. года проходил Нюрнбергский процесс. Это был международный суд над нацизмом и нацистами. К сожалению, суд над Союзом Советских Социалистических Республик (СССР) и коммунистической партии так и не состоялся. Когда будит судить Советский Союз то есть Советскую Россию за преступления против мира? Когда будут судить Советскую власть за военные преступления? Когда будут судить Рабоче-крестьянскую Красную армию за военные преступления? Когда будут судить нынешний антидемократический режим Российской Федерации за восхваление Второй мировой войны и преступлений Красной армии? Когда будут судить Московский Кремль за преступления против человечности? Это пока некому не известно. Будем молиться древним, языческим Богам, чтобы подобные события больше некогда не повторялись! Будем молиться Латвийским Богам, чтобы Латвия жила в благополучие и достатке! Помолимся Пэрконсу – Небесному Отцу, чтобы границы Латвийской Республике всегда были в безопасности! Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от сил зла!
  С любовью и заботой, Ваш Сколниециньш из святого леса [жрец Латвийских Богов]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Да прибудет с нами мудрость Латвийских Богов!
  #человечность #демократия #законность #Латвия #ЛатвийскаяРеспублика #23.08.1939. #23.08.1989. #23.08.2021. #БалтийскийПуть #ВосстановлениеНезависимости #КоммунистическиеПреступления #ЛССР #ОккупацияЛатвии #СоветскаяОккупация #ПактМолотова–Риббентропа #свобода #язычество #язычники #вера #обряды #молитвы #колдовство #БлагодатьЛатвийскихБогов #БогПэрконс #Пэрконс #Пэрконс–НебесныйОтец #БогиняЛайма #Лайма #БогиняСудьбы #БогиняМара #Мара #БогиняСмерти #БогиняЖизни #Мара–ВэлюМатэ #Мара–ЗэмэсМатэ #ЛатвийскиеБоги #понимание #сочувствие #доблесть

 2. Pirms 82 gadiem tika noslēgts Molotova–Ribentropa pakts. Padomju Krievija un nacistiskā Vācija 1939. gada 23. augustā parakstīja savstarpēju neuzbrukšanas lūgumu. Pēc šī draudzības līguma parakstīšanas Maskavā, Padomju Sociālistisko Republiku Savienība un Trešais reihs kļuva par labiem draugiem. Svinīgā pasākumā PSRS Ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs un nacistiskās Vācijas Ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops, parakstot slepenus papildprotokolus, vienojās par Eiropas pārdali. Austrumeiropa nonāca Padomju Krievijas pakļautībā, bet Rietumeiropa nonāca nacistiskās Vācijas pakļautībā. Taču abu totalitāro režīmu draudzība nespēja ilgt mūžīgi. Šie režīmi, būdami alkatīgi un asinskāri, nespēja sadalīt varu un ietekmi. Molotova—Ribentropa pakta rezultāts bija traģisks un šausminošs. Par laimi, nacistiskā Vācija krita un cieta sakāvi. Laika posmā no 1945. gada novembra līdz 1946. gada oktobrim nacistiskā Vācija tika tiesāta Nirnbergas procesā. Diemžēl Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (PSRS) netika tiesāta par saviem noziegumiem. Kad tiks tiesāta Padomju Savienība, proti, Padomju Krievija par varas sagrābšanu sazvērestības ceļā? Kad tiks tiesāts Maskavas Kremlis par kara izraisīšanu? Kad tiks tiesāta Krievijas Federācija par Otrā pasaules kara glorifikāciju? Kad tiesās Maskavas Kremli par kara noziegumiem? Kad tiesās komunistisko partiju par noziegumiem pret cilvēci? Pagaidām tas vel nav zināms. Lūgsim Sentēvu Dievus, lai šie traģiskie notikumi vairs neatkārtotos! Lūgsim Latvju Dievus, lai mūsu valstī valda labklājība un saticība! Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Latvijas Republikas robežas būtu vienmēr drošībā! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
  Ar mīlestību un gādību pret Latviju, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu priesteris]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #cilvēcība #demokrātija #tiesiskums #Latvija #LatvijasRepublika #23.08.1939. #23.08.1989. #23.08.2021. #BaltijasCeļš #NeatkarībasAtjaunošana #KomunistiskieNoziegumi #LPSR #LatvijasOkupācija #PadomjuOkupācija #Molotova—RibentropaPakts #brīvība #pagāni #dievturi #dievturība #ticība #rituāli #lūgšanas #buršanās #LatvjuDievuSvētība #DievsPērkons #Pērkons #Pērkoņtēvs #Pērkons–DebesuTēvs #DievieteLaima #Laima #LikteņaDieviete #DievieteMāra #Māra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte #LatvjuDievi #saticība #iecietība #miers

Atstāj komentāru: