Cik ilgi ļausim krievu aģentam Ragozinam muļķot Latvijas pseidoliberāļus?

Tiem, kas kaut nedaudz seko līdzi politikai, sevišķi tai, kas skar starptautisko dimensiju un Krievijas virzienu, noteikti nebūs svešs Latvijā mītošā krievu žurnālista Leonīda Ragozina vārds. Šis kungs, kurš ilglaicīgi sadarbojas ar Latvijas „pētnieciskās” žurnālistikas flagmaņiem – projektu „ReBaltica” un ne vienu vien reizi ir izpelnījies vietējās liberālās „inteliģences” ovācijas, manuprāt, ir viens no rafinētākajiem un veiksmīgākajiem Maskavas čekistu projektiem psiholoģisko operāciju jomā.

Pēdējo gadu laikā Ragozins, kurš oficiāli sevi prezentē kā Putina režīma nedraugu, ir sekmīgi „iefiltrējies” ne vien latviešu, bet arī visas Eiropas liberāļu un progresīvo „tusiņā”. Kremlim it kā nedraudzīgais žurnālists no vienas puses patiešām kritizē kaimiņzemē notiekošo, šausminās par tur valdošo korupciju, likumdevēju absurdajiem lēmumiem u.c. rietumniekiem netīkamām lietām, taču tajā pašā laikā slēpti un efektīvi izplata Kremļa propagandas vēstījumus par Austrumeiropas valstīs it kā atdzimstošo nacismu un nacionāli orientēto valstu šaušalīgo izturēšanos pret visa veida minoritātēm. Tieši Ragozina izteikumi par pārlieku lielo austrumeiropiešu nacionālismu un tolerances trūkumu ir raduši dzirdīgas ausis ne vien Eiropas, bet arī vietējās progresīvi orientētās inteliģences vidū.

Palasiet kaut vai Ragozina „Twitter” kontu un palūkojiet, cik proporcionāli daudz kritikas žurnālists velta Kremļa režīmam, kas reāli slepkavo un represē ne tikai savus, bet arī kaimiņvalstu iedzīvotājus, un cik daudz šis žurnālists velta „skarbus” vārdus Austrumeiropas valstīm, kuru sabiedriskajā domā pamatoti figurē negatīva attieksme pret iepriekšminēto asiņaino Putina režīmu. Ir visai skaidrs, ka Ragozina uzdevums, piesedzoties ar Putina kritiku un liberālo vērtību atbalstu, ir šķelt Latvijas sabiedrību un rietumu partneru acīs diskreditēt Kremlim izteikti nelojālos Austrumeiropas režīmus.

Šeit kā ļoti uzskatāmu piemēru var minēt Ragozina un „ReBaltica” pirms pāris gadiem iznākušo publikāciju par Nacionālās apvienības it kā ciešajiem sakariem ar Ukrainas neonacistiem. Ragozina īstenotā psiholoģiskā operācija sacēla vētru ne vien Eiropā, bet arī pašā Krievijā, ļaujot kārtējo reizi nostiprināt Kremļa polittehnologu izdomātu naratīvu par nacistiem Latvijas un Ukrainas valdībā. Tieši tāds arī bija žurnālista uzdevums – aģitējot pie Rietumos valdošās liberālo vērtību histērijas, diskreditēt Latviju un novērst uzmanību no Kremļa pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā.

Ja gribat labāk izprast to, kā darbojas Ragozins un viņam līdzīgie Maskavas ietekmes aģenti, varat palasīt laikabiedru liecības par to, kā Aukstā kara laikā Rietumu inteliģenci apstrādāja VDK speciālisti. Iespējams, vislabāk plašākai publikai to ir izklāstījis VDK pārbēdzējs un padomju psiholoģisko operāciju eksperts Jurijs Bezmenovs. Iesaku noklausīties kādu no viņa lekcijām par to, kā padomju aģenti pagājušā gadsimta 70./80.gados skaloja smadzenes amerikāņu kreisajai inteliģencei. Galvoju, ka arī jums pirmās asociācijas būs tieši ar Ragozina un viņam līdzīgo Maskavas pseidoliberāļu aktivitātēm mūsdienās.

Laiki mainās, bet Kremļa aģentu darba metodes paliek tādas pašas. To apliecina arī biedra Ragozina klātbūtne Latvijas un Eiropas informācijas telpā. To mainīt mums nav iespējams. Taču šajā stāstā visšausminošākais ir tas, ka Kremļa aģenti ne vien īsteno operācijas pret mūsu tautiešiem, bet joprojām atrod tām dzirdīgas ausis. Turklāt ne to dumjāko un vieglprātīgāko ļaužu vidū. Atcerēsimies, ka tā paša Ragozina atbalstītāju vidū ir mūsu profesori, lektori, sabiedriskie aktīvisti un žurnālisti.

Vēl jo vairāk, runa nav tikai par kreiso inteliģenci. Ragozinam līdzīgi aģenti darbojas arī ar nacionālo spārnu, kura vidū ar Maskavas ziņu aizvien aktīvāk izplatās neticība pašu valdībai, eiroatlantiskajai sadarbībai, vienotas Eiropas projektam u.c. lietām, pēc kurām tik ļoti kārojām pēc neatkarības atgūšanas

Tāpēc būsim moži, mācīsimies no pagātnes kļūdām un nekļūsim par Kremļa propagandistu upuriem!

Ieteicamie video:

– https://www.youtube.com/watch?v=a2VL0uhTH1s

– https://www.youtube.com/watch?v=bX3EZCVj2XA

2 comments

 1. Сегодня 6. август. ‘’Балтийский Прайд 2021’’ приближается к концу. ‘’Балтийский Прайд’’, который в этом году состоялся в Риге, это фестиваль любви, который сближает людей разных полов и сексуальных ориентаций. К сожалению, отношение к ‘Балтийскому Прайду’’ в нашем обществе бывает очень противоречивым. У такого недовольства есть несколько причин. Во-первых, христианская церковь (католики, православные, староверы, протестанты (в основном лютеране), современные христианские конфессии) многие века проповедовали ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине. По своей сути рекламная кампания христианства основана на отрицание полигамии, бисексуальности и гомосексуальности и мифической непорочности. Но христианство не является таким невинным как на первый взгляд может показаться. Христианство — это очень порочная религия, которая уже давно погрязла во своих пороках. И Западная христианская церковь (католическая церковь), и Восточная христианская церковь (православная церковь) на своей совести имеет множества преступлений. Например, католическая церковь преследовала и убивала протестантов, а православная церковь преследовала и убивала староверов. Во-вторых, Латвийская Республика полвека находилось под гнетом Советского Союза (Советской России). Этот убогий, тоталитарный режим, который убивал русских и другие народы, держался только на страхе и ненависти. Страх и ненависть служил источником жизни для коммунистической партии. Советская власть нам около полвека проповедовала неприязнь и отвращение к общине ЛГБТ+ (LGBT+). Эти все факторы повлияли на менталитет и культуру нашего народа. Оставим эту ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине в прошлом! Например, в Японии, то есть в стране восходящего Солнца к ЛГБТ+ (LGBT+) общине не испытывают не ненависть, не страх, потому что японская культура сильно отличается от нашей. Япония некогда не находилось под пагубным влиянием христианской церкви и коммунизма. В Японии главенствуют такие религии как синтоизм (источник: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) и дзен-буддизм (источник: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA – 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Каждый год в Японии проходит фестиваль ‘’Kanamara Matsuri’’, этот фестиваль дарует мир и гармонию в японском обществе. Видео из Ютуб аккаунта Верни Джеффрис: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Видео из Ютуб аккаунта пользователя Потерянный в Японии (Lost In Japan): youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
  Откроем свои сердца к любви и пониманию. Давайте жить дружно! Пусть всемогущая Богиня Фрейя дарует нам любовь и страсть! Пусть Богиня Фрейя нас благословит!! Пусть всемогущая Богиня Ванадис дарует нам радость и наслаждение! Да благословит нас великая Богиня Ванадис! Пусть всемогущие Богини судьбы Норны – Урд, Верданди un Скульд – благословят нас! Да прибудет с нами сила и мудрость Скандинавских Богов!
  С благословением Богини Фрейи, Сколниециньш из храма Скандинавских Богов
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #06.08.2021. #любовь #страсть #БогиняФрейя #БогиняВанадис #БогиняЛюбви #добродушие #дружба #понимание #LGBT #ЛГБТ #LGBTI #ЛГБТИ # LGBT+ #ЛГБТ+ #BalticPride #БалтийскийПрайд #СкандинавскиеБоги #Норны #язычество #язычники #Skolnieciņš #Сколниециньш #святороща #святоречка #ЯзыческийКурган #ЯзыческоеСвятилище #храмСкандинавскихБогов

 2. Šodien ir 6. augusts. Tuvojas ‘’Baltijas Praida 2021’’ noslēgums. ‘’Baltijas Praids’’, kas šogad norisinās Rīgā, ir mīlestības festivāls, kurš satuvina un saliedē dažādu dzimumu un seksuālo orientāciju cilvēkus. Par nelaimi, mūsu sabiedrība ļoti pretrunīgi izturas pret ‘’Baltijas Praidu’’. Šādai neapmierinātībai var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, kristīgā baznīca (katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, protestanti (lielākoties luterāņi), modernās kristīgās konfesijas) n-tos gadsimtus sludina naidu pret LGBT+ kopienu. Pēc būtības kristietības reklāmas kampaņa balstās uz poligāmijas, biseksualitātes un homoseksualitātes noliegšanu un mītiskas tikumības sludināšanu. Taču kristietība nav tik tikumīga, kā varētu šķist. Gan uz Rietumu kristīgās baznīcas (katoļu baznīcas), gan uz Austrumu kristīgās baznīcas (pareizticīgo baznīcas) sirdsapziņas ir daudz noziegumu. Piemēram, katoļu baznīca vajāja un slepkavoja protestantus, bet pareizticīgo baznīca vajāja un slepkavoja vecticībniekus. Otrkārt, Latvijas Republiku teju pusgadsimtu okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Šis totalitārais veidojums, kas nežēlīgi slepkavoja gan krievus, gan citas tautas, turējās tikai uz naida un bailēm. Naids un bailes bija kompartijas dzīvības avots. Padomju vara teju pusgadsimtu sludināja mums naidu un riebumu pret LGBT+ kopienu. Visi šie faktori ietekmēja mūsu tautas mentalitāti un kultūru. Atstāsim šo naidu pagātnē! Piemēram, Japānā jeb uzlecošās Saules zemē nav naida pret LGBT+ kopienu, jo japāņu kultūra atšķiras no mūsu kultūras. Japānā nav nedz kristietības, nedz komunisma ietekmes. Dominējošās reliģijas Japānā ir sintoisms (avots: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) un dzenbudisms (avots: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA – 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Japānā katru gadu notiek festivāls ‘‘’Kanamara Matsuri’’, šis festivāls dāvā saticību un iecietību japāņu sabiedrībā. Video no Vernijas Džeferījas YouTube konta: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Video no lietotāja Pazudis Japānā (Lost In Japan) YouTube konta: youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
  Būsim draudzīgi! Dzīvosim saticīgi! Lai visvarenā Dieviete Freja dāvā mums mīlestību un kaisli! Lai Dieviete Freja mūs svētī! Lai visvarenā Dieviete Vanadisa dāvā mums prieku un baudu! Lai Dieviete Vanadisa mūs svētī! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas – Urda, Verdandi un Skulda – mūs svētī! Lai osis Igdrasils (pasauļu koks) sargā mūsu mīlestību!
  Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš no Skandināvu Dievu tempļa
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #06.08.2021. #mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT+ #BalticPride #BaltijasPraids #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Nornas #Skolnieciņš #svētbirzs #svētakmens #svētkalniņš #svētupe #svētezers #svētavots #svētmežs #OsisIgrasils #SkandināvuDievuTemplis

Atstāj komentāru: